Sarkis, La fontana all’ acquerello, Poggibonsi, 2003